Sprawdź swoje zgłoszenie
Nie jesteś pewien, czy Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w bazie?
Wpisz adres email i numer dowodu zakupu podane w formularzu zgłoszeniowym
SPRAWDŹ SWOJE ZGŁOSZENIE

Popraw poniższe błędy:

OK
PROSZĘ CZEKAĆ
Trwa ładowanie
TRWA ŁADOWANIE PLIKÓW NA SERWER
ZAREJESTRUJ ZAKUP
REGULAMIN
SKĄD DOWIEDZIAŁAŚ/EŚ SIĘ O AKCJI?
TWOJE DANE
ZAREJESTRUJ ZAKUP
ZDJĘCIE PARAGONU
Plik jpg/png/gif, max. 5 MB
Zapoznałam/-em się z regulaminem promocji konsumenckiej „Wypróbuj za darmo Somat”, w tym z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego treść.
ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź
tel.: (42) 636 90 97
(42) 636 90 93
www.smolar.pl biuro@smolar.pl